Немската компания Putzmeister е добре позната сред потребителите на специализирана техника за строителство, минни и пътни дейности в световен мащаб. Широката гама от машини и техника на фирмата включва мобилни и стационарни бетон помпи, машини за полагане на мазилка, машини за транспортиране на подови замазки, машини за рабoта в тунели, почистващи машини с високо налягане, промишлени помпи, различни механизми за минно и тунелно строителство